< съдържание Буква М ^ >

Медна змия

Едно изображение от мед приготвено от Мойсей, което е приличало на горителните змии, които бяха толкова вредителни за Израилския народ в пустинята, и издигането посред станът пред лицето на всички, така че който покажеше покаяние, вяра, и покорност чрез поглеждането към него, можеше да живее - Чис. 21:6-9. Нашият Спасител, ни е показал, че това е представлявало самия него, и спасението посредством него - едно безплатно спасение, свободно за всички, срещу лесните условия за вяра и покорност - Йн. 3:14,15. Медната змия, се е пазила за дълго време, като паметник на благодетелното чудо извършено с нея, но понеже се считаше като един предмет за поклонение, тя бе строшена от цар Езекия, който я нарече Нехущан (къс от мед) - 4Цар. 18:4.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.