< съдържание Буква М ^ >

Мед

В старите времена в Палестина се произвеждал много мед, и затова в Св. Писание често четем, че в онази земя тече мляко и мед - Лев. 20:24. Мед от диви пчели, често се е намирал в кухините на дърветата и между камъните на скалите - Вт. 32:13; Пс. 81:16; и с див мед се хранил и Йоан Кръстител - Мт. 3:4. Медът тогава много се е ценил - Пс. 19:10; Пр. 5:3, 27:7. Пътешественици са забелязали, че в Палестина медът и днес изобилва.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.