< съдържание Буква М ^ >

Махпелах

Нивата и пещерата, които купи Авраам за гробница на домът си. Сара първа бе погребана там - Бит. 23гл., а по-късно Авраам, Исаак, Ревека, Яков, Лия и др. - Бит. 49:30, 50:13. Виж Хеврон.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.