< съдържание Буква М ^ >

Матусал

Син на Енох, и баща на Ламех. Той живял 969г., по-дълъг живот от всеки друг, за когото е записано, и умрял през годината преди потопа - Бит. 5:21,22.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.