< съдържание Буква М ^ >

Матия

Един от учениците, който последва Исус след кръщението му от Йоан, и бе с Него до възнесението му - Д.А. 1:21-26, и който след възнесението беше причислен в числото на апостолите. Повече не знаем за него.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.