< съдържание Буква М ^ >

Масхил

Едно име, което намираме в тринадесет псалми, и което общо се приема, че значи учител.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.