< съдържание Буква М ^ >

Мариам

Сестра на Мойсей и Аарон, вероятно онази, която гледаше отдалеч ковчежецът на Мойсей - Из. 2:4,5; Чис. 26:59; Мих. 6:4. Като пророчица, тя предвождала Израилевите жените в ликуването, и песнопенията им за удавянето на египтяните - Из. 15:20,21. Тя говорила против Мойсей, затова че той си взел жена етиопянка, и поради това, Бог я наказал привременно с проказа - Чис. 12гл.; Вт. 24:9, но скоро й простил, и изцелил. Когато вече приближавало да се свършат Израилевите скитания, тя се поминала в Кадис, където я и погребли - Чис. 20:1.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.