< съдържание Буква М ^ >

Мардохей

Братовчед на Естир, който я възпитал като своя дъщеря. Той достигна до чина везирски в двора на Асуир. Виж книгата на Естир.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.