< съдържание Буква М ^ >

Маран-ата

Дума съставена от две сирийски думи, които значат "Господ иде". Виж Анатема.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.