< съдържание Буква М ^ >

Маон

Град при края на хълмистата част на Юдея - И.Н. 15:55. Наблизо живееше Навал, и Давид намери прибежище от Саул - 1Цар. 23:24,25, 25:2. Д-р Робинсон, го определя в развалините на едно място, което се нарича Майн, седем мили югоизточно от Хеврон.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.