< съдържание Буква М ^ >

Маол (хоро)

Бащата на четирима сина, които след Соломон бяха най-прочути с мъдростта си - 3Цар. 4:31.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.