< съдържание Буква М ^ >

Маное

Един човек от Сарая, от Дановото племе, и баща на Самсон - Съд. 13:2-24, 15:31. В лицето на Ангела под човешки образ, който предсказа рождението на сина му и подвизите му, ние виждаме Ангела на завета, който се яви на Авраам, на Гедеон и на други, и който никога не дреме нито спи, но винаги бди за притеснените си люде. Той също се яви на Яков, и не пожела да си каже името - Бит. 32:29; Съд. 13:18; Ис. 9:6; Лк. 13:34.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.