< съдържание Буква М ^ >

Манаин

Подоен-брат на Ирод Антипа, но не като него по характера си. Манаин беше християнски проповедник в Антиохия, а Ирод стана виновен за кръвта на Христос и на Неговия Предтеча - Д.А. 13:1. "Единият ще се вземе, а другият ще се остави".

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.