< съдържание Буква М ^ >

Мамврий

I. Аморейски княз, брат на Есхол и на Анер. И тримата обединиха силите си, за да помогнат на Авраам да спаси Лот - Бит. 14гл. Той дал името си на Мамврий II.

II. Градът, където Мамврий живял, който по-късно е наречен Хеврон, и в едно от предградията на който, имало някои дъбове, които се наричали "Мамвриевите дъбове". Под сянката на тези дъбове, Авраамовите потомци често разпъвали шатрите си - Бит. 13:18, 18:1. Пещерата в Махпелах, беше близо до Мамврий на изток - Бит. 23:17,19, 49:30, и от върховете близо там, Авраам можа да види димът, който се издигаше от Содом - Бит. 19:27,28.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.