< съдържание Буква М ^ >

Малх

Слугата, комуто Петър отсече дясното ухо и Христос чудесно го излекува, в Гетсимания - Йн. 18:10. Залавянето на Спасителя, веднага след две проявления на Неговата Божественост - Лк. 22:51; Йн. 18:6, показва слепотата и упорството на хората в греха.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.