< съдържание Буква М ^ >

Мактес (котел)

Място вътре в Ерусалим или близо до него, където живеели търговци на сребро - Соф. 1:11. От значението на името e вероятно, Мактес да е бил долина. Иероним определя местоположението му в ниската част на града, където са съществували тържища (пазари) по времето на превземането на града от Тит.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.