< съдържание Буква М ^ >

Макида

Главен град на ханаанците. Близо до този град, петима Ханаански царе бяха поразени от израилтяните, уловени в пещерата, в която се скриха и обесени. Макида беше в околността на Ливна, Азика и Лахис, на югозапад от Ерусалим, и в Юдовото племе - И.Н. 10:10-28, 12:16, 15:41.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.