< съдържание Буква М ^ >

Майка

Еврейската дума "майка", понякога значи в Св. Писание баба - 3Цар. 15:10, или пра-баба - Бит. 3:20. Майчината любов, често се употребява за пояснение в Св. Писание, както например в Ис. 49:15.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.