< съдържание Буква М ^ >

Мадмина

Град близо до Ерусалим, на който местоположението сега не се знае - Ис. 10:31.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.