< съдържание Буква М ^ >

Мадиам

Четвъртият син на Авраам и Хетура - Бит. 25:2.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.