< съдържание Буква М ^ >

Мадай

Третият син на Яфет, праотец на мидяните, и др. - Бит. 10:2.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.