< съдържание Буква Л ^ >

Лястовица

Добре познатата прелетна птица, която посещава и нашата страна - Пс. 84:3; Ис. 38:14; Ер. 8:7. Виж Жерав и Врабче.

< съдържание Буква Л ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.