< съдържание Буква Л ^ >

Лисица

В Палестина е имало различни видове лисици, но всичките са приличали по образ и по навици на обикновената лисица. Лисицата е лукава и пакостлива - Ез. 13:4, Лк. 13:32. Тя обича гроздето, и прави големи пакости по лозята - П.П. 2:15. Всеки знае баснята за лисицата и киселото грозде. Лисиците си правят леговищата под земята - Лк. 9:58.

< съдържание Буква Л ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.