< съдържание Буква Л ^ >

Леща

Има три или четири вида, на един от които варивото е червено. Такава бе лещата, която се прииска на Исав - Бит. 25:34, и за един дял, от която той продаде първородството си. Лещата се споменава и в 2Цар. 17:28, 23:11, и Ез. 4:9. От това място в Езекил е явно, че във времена на оскъдност, правели хляб от леща смесена с ечемик, и др.т. Такъв хляб правят в Горен Египет и днес.

< съдържание Буква Л ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.