< съдържание Буква К ^ >

Кръво-отмъстител

Неприкосновеността на човешкия живот, и справедливостта за наказанието на един убиец със смърт, имат основата си в това, че човек е създаден по Божий образ - Бит. 9:6. На правосъдието, често е съдействувала и страстта за отмъщение. Между арабите, най-близкия сродник от мъжка страна е трябвало да преследва човеко-убиеца докато със сила или с хитрост успее да го убие. Законът на Мойсей изрично е забранявал да се приема някакъв откуп за живота на убиеца - Чис. 35:31; но закона се е намесвал между едно обвинено лице и преследвача му, като предвиждал едно светилище в Божия олтар и в градовете за прибежище, където обвиненият можеше да остане безопасно докато се докажеше дали той е сторил делото умишлено, или случайно - И.Н. 20:6,9. В първият случай, той е бил предаван изведнъж на преследвача му за смърт - Из. 21:14; 3Цар. 2:29,34. В последният случай, той е можел да живее безопасно в града за прибежище; но ако той отидеше другаде преди смъртта на първосвещеника, той е можело да бъде убит от кръво-отмъстителя - Чис. 35:25-28. Виж Прибежище.

< съдържание Буква К ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.