ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Йоан 1:29

29 На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!
Вижте главите в "Светото евангелие от Йоана" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн