ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Лука 17:14

14 И като ги видя, рече им: Идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се.
Вижте главите в "Светото евангелие от Лука" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн