ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Лука 10:25

25 И, ето, някой законник стана и Го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да правя за да наследя вечен живот?
Вижте главите в "Светото евангелие от Лука" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн