ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Лука 7:11

11 А скоро след това, Исус отиде в един град наречен Наин; и с Него вървяха учениците Му и едно голямо множество.
Вижте главите в "Светото евангелие от Лука" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн