ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Лука 7:1

1 След като свърши всичките Свои речи към людете, които Го слушаха {Гръцки: В ушите на людете.}*, Исус влезе в Капернаум.
Вижте главите в "Светото евангелие от Лука" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн