ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Марк 15:22

22 И завеждат Исуса на мястото Голгота, което значи лобно място.
Вижте главите в "Светото евангелие от Марка" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн