ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Марк 10:51

51 И проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти сторя? Слепецът Му рече: Учителю, да прогледам.
Вижте главите в "Светото евангелие от Марка" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн