ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Марк 8:15

15 И Той им заръча, казвайки: Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирода.
Вижте главите в "Светото евангелие от Марка" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн