ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Матей 14:36

36 и молеха Го да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, се изцелиха.
Вижте главите в "Светото евангелие от Матея" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн