ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Малахия 4:5

5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен;
Вижте главите в "Книгата на пророк Малахия" :
1 2 3 4

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн