ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Захария 3:1

1 И Господ ми показа великия свещеник Исуса стоящ пред ангела Господен; и Сатана {Т.е., Противник, или Обвинител.}* стоеше отдясно му за да му се възпротиви.
Вижте главите в "Книгата на пророк Захария" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн