ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Софоний 2:9

9 Затова заклевам се в живота Си казва Господ на Силите, Израилевият Бог,
Моав непременно ще бъде като Содом,
И амонците като Гомор,
Място завладяно от коприви и солници, - вечна пустота;
Останалите от людете Ми ще ги оберат,
И оцелелите от народа Ми ще ги наследят.
Вижте главите в "Книгата на пророк Софония" :
1 2 3

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн