ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Софоний 2:8

8 Чух хулата на Моава,
И укорите на амонците,
С които хулеха людете Ми
И горделиво нарушиха границата им.
Вижте главите в "Книгата на пророк Софония" :
1 2 3

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн