ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Софоний 2:13

13 Той ще простре ръката Си против север
И ще погуби Асир
Ще обърне Ниневия на пустота,
На място безводно като пустинята.
Вижте главите в "Книгата на пророк Софония" :
1 2 3

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн