ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Софоний 1:4

4 Ще простра ръката Си върху Юда
И върху всичките ерусалимски жители;
И ще изтребя от това място останалите Ваалови служители,
И името на жреците на идоли заедно със свещениците;
Вижте главите в "Книгата на пророк Софония" :
1 2 3

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн