ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Авакум 3:3

3 Бог дойде от Теман,
И Светият от хълма Фаран. (Села.)
Славата му покри небето,
И земята бе пълна с хваление към Него.
Вижте главите в "Книгата на пророк Авакума" :
1 2 3

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн