ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Авакум 3:17

17 Защото, ако и да не цъфти смоковницата,
Нито да има плод по лозите,
Трудът на маслината да се осуети,
И нивите да не дадат храна,
Стадото да се отсече от оградата,
И да няма говеда в оборите,
Вижте главите в "Книгата на пророк Авакума" :
1 2 3

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн