ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Авакум 3:11

11 Слънцето и луната застанаха в жилището си
При виделината на Твоите летящи стрели,
При сиянието на блестящото Ти копие.
Вижте главите в "Книгата на пророк Авакума" :
1 2 3

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн