ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Михей 6:15

15 Ти ще сееш, но няма да жънеш,
Ще изстискаш маслини,
Но няма да се мажеш с масло,
Ще изстискаш и гроздовата беритба,
Но няма да пиеш вино.
Вижте главите в "Книгата на пророк Михея" :
1 2 3 4 5 6 7

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн