ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Амос 5:26

26 Напротив, носехте царя си Сикут
И Хиун, идолите си,
Звездата на вашите богове,
Които си направихте.
Вижте главите в "Книгата на пророк Амос" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн