ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Амос 3:15

15 Още ще поразя зимната къща заедно с лятната къща,
Къщите от слонова кост ще се съсипят,
И на големите къщи ще се тури край, казва Господ.
Вижте главите в "Книгата на пророк Амос" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн