ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Амос 2:12

12 А вие напоявахте назореите с вино,
И заповядвахте на пророците
Като им казвахте: Да не пророкувате.
Вижте главите в "Книгата на пророк Амос" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн