ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Осия 14:5

5 Аз ще бъда като роса на Израиля;
Той ще процъфти като крем,
И ще простре корените си като ливанско дърво.
Вижте главите в "Книгата на пророк Осия" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн