ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Осия 13:8

8 Ще ги срещна като мечка лишена от малките си,
И ще разкъсам булото на сърцето им;
Там ще ги погълна като лъвица;
Див звяр ще ги разкъса.
Вижте главите в "Книгата на пророк Осия" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн