ново търсене | контекст | по глави | << | < | > | >>
Осия 5:10

10 Понеже Юдовите първенци станаха като ония, които преместват межди,
Затова ще излея гнева Си върху тях.
Вижте главите в "Книгата на пророк Осия" :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

© 2002-2003 Българска Библия Онлайн